BLOG

Svět módy a svět umění a svět poezie slova...tři světy, které jsou mi blízké...Na mých uměleckých večerech se tyto světy propojí a vytvoří kouzlo.....nadnáší se nad lidmi, kteří vnímají tu zvláštní energii. Nadechnou se ji, jejich tváře se rozjasní, rozzáří, omladí. Miluji tyto chvíle... Vím, že přinesou lidem krásný prožitek a to je pro mě to...

Maluji nový obraz. Múza-polibek-vážka- znovuzrození. Je to akryl- 80x120. Obraz si můžete zakoupit u mne v ateliéru ArtCafé.